1. juunil kell 15 Padise peoplatsil toimuva Harjumaa Põlvkondade laulu- ja tantsupeo "Käime koos" lauluosa repertuaar.


Õrn ööbik

Meelespead

Kus on see rada?
Parandused laulu "Kus on see rada?" juurde: taktides 19, 21 ja 26 peab rõhk olema 1. löögil (mitte teisel) ja rütm ta-i-ti ta, sarnaselt 18. taktile. Tekst 2. salmi 26. taktis peab olema "maasikamurudel". Laulu teksti autor on Jaan Plees.

Jää kauaks mu juurde

Siin on see laul

Käime koos

____________________________________________________________

1. juunil 2019 Padise peoplatsil kell 15 toimuva Harjumaa Põlvkondade laulu- ja tantsupeo "Käime koos" tantsuosa repertuaar.


Laste repertuaar:

Eesti polka - kirjeldus
Eesti polka - noot
Eesti polka - muusika

Kekskastikool - kirjeldus
Kekskastikool - noot1
Kekskastikool - noot2
Kekskastikool - muusika

Koostantsud:

Kaks sammu sissepoole - kirjeldus
Kaks sammu sissepoole - noot
Kaks sammu sissepoole - muusika

Memme-taadi repertuaar:

Memmede labajalg - kirjeldus
Memmede labajalg - noot
Memmede labajalg - muusika

Aeg annan kõik - kirjeldus
Aeg annab kõik - joonis
Aeg annab kõik - muusika


Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse liikmeksastumise avaldus. 2016 liikmemaks on 2 eurot. Konto SEB EE651010220015294011.

Avaldus

_________________________________________________________