2. juunil 2018 Viimsi staadionil toimuva Harjumaa LTP rühmaliikide repertuaar.

3.-4. kl. lavastaja Agne Kurrikorr-Hermann

Päikeseratas - kirjeldus

Päikeseratas - noot

1.-2. kl. lavastaja Linda Pihu

Kivikasukas - kirjeldus, noot

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse liikmeksastumise avaldus. 2016 liikmemaks on 2 eurot. Konto SEB EE651010220015294011.

Avaldus

______________________________________________________

Merike Halliku ja Ruth Jürisalu  tööpaiga asukoht on aadressil Sirge 2, Tallinn 10618. Lauatelefon 6150356

Merike Hallik - merike.hallik@rahvakultuur.ee, 53428822

Ruth Jürisalu - ruth@hol.ee,  5087808

Harjumaa Omavalitsuste Liidu aadress on Sirge 2, Tallinn, 10168, www.hol.ee

Asukoha kaart

 

______________________________________________________