Kinnitatud

Tallinnas 21. september 2016

MTÜ RRÜ üldkooslekul

 

 

MTÜ Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse

Tegevuskava aastateks 2016-2017

1. Rahvatantsu- ja -muusika valdkondade täiend- ja mentorkoolituste jätkuv korraldamine

Eesmärk: Aidata kaasa Harju maakonna rahvatantsu- ja -muusikakollektiivide tegevuse toimimisele

Selleks: 

1. kaasata tegevusse uusi kollektiivide juhte

Vastutajad: RRÜ juhatus, Merike Hallik

2. Korraldada Harjumaa ja Tallinna laste tantsujuhtide mentorkoolitus laupäeval, 8. oktoobril 2016 Rahvakultuuri Keskuses

Vastutajad: Erika Põlendik, Merike Hallik

3. korraldada Korraldada Harjumaa 2017 Põlvkondade peo toimkonna koosolek 28. september 2016 Omavalitsusmajas

Vastutajad: RRÜ juhatus, Merike Hallik

4. korraldada Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse liikmetele 2 korda aastas üldkoosolek: 21. september 2016 ja 17. mai 2017

Vastutajad: RRÜ juhatus

2. Täiskasvanute rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide tegevuse järjepidevuse hoidmine 

1. korraldada 3. juuni 2017 kell 15 Harju maakonna Põlvkondade pidu Keila lauluväljakul

Vastutajad: RRÜ juhatus ja korraldustoimkond

2. korraldada Noorte tantsupeo eelproovid maakonnas 24.-25. jaanuar 2017 Kose Kultuurikeksuses

Vastutajad: RRÜ juhatus, kuraatorid


3. Laste ja noorte rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide motivatsiooni hoidmine ja stimuleeriminem

Eesmärk: tagada alg- ja keskastme klasside rahvatantsurühmadele võimalus esineda/osaleda maakondlikul tasandil, et hoida motivatsiooni

Selleks:

1. korraldada kolmapäeval, 4. jaanuaril 2017  nais, täiskasvanute ja memmederühmade juhendajatele teabepäev Omavalitsusmajas

Vastutajad: RRÜ juhatus

2. korraldada algklasside lastele ja juhendajatele Etnopäev 13. oktoobril 2017. Järgmised õpitoad: seto leelo, laulumängud, vilepillide valmistamine ja õpe, õuetund.

Vastutajad: RRÜ juhatus ja Merike Hallik

3. korraldada 2017 Noorte tantsupeo eelproovid harju maakonnas 24.-25. jaanuar ja 4.-5. aprill Kose Kultuurikeskuses

vastutajad: RRÜ juhatus, kuraatorid

4. Eakamate rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide tegevusele kaasaaitamine

Eesmärk: Anda võimalus maakonna eakate kollektiividele ühisesinemisteks, aidata eakate kollektiivide juhtidel ühisteks pidudeks valmistuda

Selleks:

2. korraldada eakate kollektiivide juhtidele ühiskoolitus november 2016 ja jaanuar 2017 Omavalitsusmajas 

Vastutajad: RRÜ juhatus ja Merike Hallik

5. Organistasiooni arendamine (liikmeskonna suurendamine, ühisüritused jms.)

Eesmärk: suurendada liikmeskonda, korraldada ühisüritusi ja mentorkoolitusi, aktiviseerida uusi noori kollektiivide juhte

Selleks:

1. korraldada järgmine Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2. juunil 2018. aastal Viimsi staadionil

Vastutajad: RRÜ juhatus

2. pidada korraldada 2016 lõpp ja 2017 ühisüritusi ja ühismentorkoolitusi koos Tallinna ringijuhtidega

Vastustajad: RRÜ juhatus


Tegevuskava lahutamatu osa on Harju maakonna kultuurikalender 2017, mis valmib koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja maakondlike rahvakultuuriühendustega. Kalender asub kodulehel: www.hol.ee

Kontakt:

Merike Hallik

Harju maakonna rahvakultuurispetsialist

53428822

merike.hallik@rahvakultuur.ee

Koostanud RRÜ juhatus:

Rein Kippar (juhatuse esimees), Erika Põlendik, Linda Pihu, Juta Helilaid, Kadri Tiis, Merike Hallik (Rahvakultuuri Keskus)