Tere tulemast Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse koduleheküljele!

MTÜ Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus loodi 23.01.2001. Registrikood 80140637. Asutajateks olid aktiivsed Harjumaa koorijuhid-muusikaõpetajad.

KMHÜ tegevuse eesmärgiks on vokaalmuusika ja rahvaliku koorilaulu traditsioonide jätkamine ja viljelemine, sellealase tegevuse koordineerimine ning laiendamine ja Harjumaa lauljate tegevuseks tingimuste loomine.

KMHÜ on põhiline rahvakultuurialaste ürituste planeerija ja läbiviija.
Kõige olulisemaks tegevusks võib pidada suursündmuste nagu Üldlaulu- ja Tantsupidude ühendproovide korraldamine ja koordineerimine, regulaarselt toimuvate Harjumaa laulu- ja tantsupidude organiseerimine, repertuaari valik, proovide läbiviimine, dirigentide valik.

KMHÜ koordineerib Harjumaal toimuvaid mentorkoolitusi.

Iga-aastase Harjumaa laste lauluvõistluse “Harjumaa laululaps”, Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkursi põhimõtete väljatöötamine ja muu analoogne tegevus. Oma liikmeskonnale korraldatakse regulaarselt neli korda aastas teabepäevi ja üks kord aastas väljasõiduseminar mõnda teiste maakonda tutvumaks sealsete parimate kogemustega.

KMHÜ tunnustab oma tänukirja tublisid ühenduse liikmeid. Samas esitatakse oma liikmeid Kultuuriministeeriumi tänukirja, Eesti Kultuurkapitali stipendiumi, Eesti Kooriühingu ja teiste loominguliste tunnustuste saamiseks.

Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus on hästifunktsioneeriv organisatsioon, kes oma tegevust edukalt jätkab.


Anne Kruuse
juhatuse esimees