HKL tegevuskava 2015

 

MTÜ HARJUMAA KULTUURIKORRALDAJATE LIIT

TEGEVUSKAVA 2015

 

KOOSTATUD JUHATUSE LIIKMETE POOLT

17.-19.09.2014

 

 

 

Kohal viibisid: Peep Raun, Katrin Sassi, Marianne Rande, Kalle Erm, Reet Suurkask, Margit Aasmaa, Riin Kivinurm (kutsutud).

Puudusid: Pille Raudkivi.

 

HKL üldkoosolekud 2015. aastal:

10.03.2015 maakonna kultuurikorraldajate üldkoosolek Kose Kultuurikeskuses

14.04.2015 maakonna kultuurikorraldajate üldkoosolek Harju Maavalitsuses

13.10.2015 maakonna kultuurikorraldajate üldkoosolek Harju Maavalitsuses

 

Koosolekute teemad:

            - harrastusteatrite juhtide koolitustest ja teatrifestivalidest (Margit Aasmaa)

- käsitöövaldkonna arendamisest (Reet Suurkask)

            - kollektiivide riikliku toetamise programmist (Merike Hallik)

            - Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetuste programm (Riin Kivinurm, Aivi Lintnermann)

            - vaimse kultuuripärandi talletamisest (Merike Hallik)

            - meediasuhete koolitus (Anne Martin)

            - kultuuritöötaja kutse omistamisest (Reet Suurkask, Marianne Rande)

- majandusaasta aruande kinnitamine (juhatus)

            - osalemine rahvamajade suvekoolis

            - väljasõit-õppereis teise maakonda

 

Maakondlike ühisürituste korraldamine:

Jätkata HKL-i poolt korraldatavate traditsiooniliste maakondlike ühisürituste korraldamist, kasutades selleks erinevate rahastajate (HOL, Kultuurkapital, KOP jt) finantseerimist. Vajadusel nõustada ka edaspidi teiste ürituste korraldamist.

-                     maakonna laste tantsupäev koos täiskasvanutega 23.05.2015 Paldiskis, sh käsitööpäev

-                     algatada uus maakondlik traditsioon „Harjumaa päev“ Eesti vabaõhumuuseumis, esinema 1 kollektiiv igast omavalitsusest, sh käsitööpäev?

-                     Harjumaa Vanavanemate Päev 13.09.2015 Rae Kultuurikeskuses koostöös Harju Maavalitsusega (korraldajad Riin Kivinurm ja Kaja Kalmer)

-                     korraldada HKL teatritesektsiooni eestvedamisel Harjumaa Kooliteatrite Festival 27.-28.03.2015 Aruküla Rahvamajas. Peavastutaja Garina Toomingas, HKL tugiisik-nõustaja on Margit Aasmaa

-                     korraldada HKL teatrisektsiooni eestvedamisel Harjumaa Täiskasvanute Teatrifestival 31.10-01.11 Kose Kultuurikeskuses. Peakorraldaja Kerli Sild, konsultant Margit Aasmaa

 

Osalemine liikmena Eesti Rahvamajade Ühingu (ERMÜ) töös ja üleriigilistel sündmustel:

ERMÜ esinduskogu liikmetena esindavad HKLi Kalle Erm ja Reet Suurkask.

Aidata kaasa üleriigilise rahvamajade raamatu koostamisele valides välja esindajad Harjumaalt (Kalle Erm, juhatus, Harju maavalitsus).

Osaleda ERMÜ arengukava koostamisel, andes sinna ettepanekuid ja täiendusi (saadetud september 2014, Kalle Erm, juhatus).

ERMÜ töörühm on välja töötanud kultuuritöötaja kutsestandardi (eestvedaja HKL juhatuse liige Reet Suurkask). Olemas on kutsestandard (lähemalt vt www.kutsekoda.ee ).

13.-14. jaanuaril osalemine ERMÜ esinduskogu talvekoolis Raplamaal (Kalle Erm)

11.-13. augustil osaleda liikmeskonnaga Üleriigilisel Rahvamajade Suvekoolis 2015 Raplamaal, Toosikannus. HKL eestvedajad Peep Raun, Marianne Rande, Riin Kivinurm.

 

Koolitused/seminarid:

-          meediasuhetealane koolitus

-          kõnekoolitus harrastusteatrite juhendajatele kevad 2015

-          mentorkoolitused harrastusteatrite juhendajatele (Margit Aasmaa)

-          seminar-koosolekud harrastusteatrite juhendajatele 1 x kvartalis (Margit Aasmaa), esimene toimub 14.02.2015 kell 12.00 Harju Maavalitsuses

-          ühiskoolitusreiside korraldamine maakonna omavalitsustesse, teistesse maakondadesse või välismaale

-          november 2015 traditsiooniline väljasõiduseminar liikmetele

-          õppereis Euroopasse (Norra fondide või Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel?) toimub kui leitakse rahalist tuge

 

Koolituste teemad:

1. Reklaam, trükiste koostamine (Tiina Hiob, IT võimaluste kasutamine, bannerid jne)

2. Etikett, vastuvõttude korraldamine (Piret Saluri)

3. Lavakõne, -esinemine ja etikett (Viivi Metslaid)

4. Suurürituste korraldamine – ohud, võimalused, catering, turva, lepingud jne (Pille Raudkivi, Emil Rutiku)

5. Suurprojektide juhtimine (Meelis Puna, Maarika Pärk, Jüri Makarov, Aivar Mäe, Indrek Saar, Tõnu Kaljuste)

6. Haldusmenetlus (dokumendihaldus, tööõigus, lepingud)

7. Erialane keelekasutus (inglise keel)

 

Tunnustamine:

-          maakondlik kultuuripreemia Harjumaa Kultuuripärl

-          iga-aastane premeerimisettepanekute tegemine Kultuurkapitalile (elutööpreemia, rahvakultuuri sihtkapital, maakonna ekspertgrupp)

-          HKL tänukirja ja meene väljatöötamine ning tellimine (25-30 cm kõrge savist glasuuritud meene: persoon, kes astub alati samm ees! Tellida 5 tk korraga

-          võimalusel kinkekaart: SPA, piletilevi vmt ca a 50-100 eur)

-          kultuuriministri, maavanema tänukiri

Selleks:

-          töötada välja HKL tänukirja statuut, kinnitada üldkoosolekul, avalikustada kodulehel

-          koostada HKL tunnustatavate register

 

Välissuhted:
- valmisolek rahvusvaheliseks koostööks maakonna ja omavalitsuste sõpradega
-           valmisolek rahvusvaheliseks koostööks ERMÜ partneritega

 

Organisatsiooni tegevusest teadvustamine, maine kujundus:

- Union of Cultural Manager`s of Harju County (UCMH)

- olemas:

-     logo, kirjaplank

-     logo ja motoga T-särk

-     tänukiri

-          visiitkaart ja voldik

-          töötada välja: moto meene (sammu astuv tegelane maakonna vapiga + moto) (Harjumaa – alati samm ees!)

-          kodulehe asendamine Facebookiga

-          HKL hümn „Meil õnnest puudu veel üks samm ja selle astuma nüüd peame…“

-          Harjumaa ühisüritustel tulla välja oma telgi, banneri ja infomaterjalidega

 

Uuringud:

Jätkata maakonna erinevate piirkondade vajaduste selgitamist valdkonna kvalifitseeritud juhtide kindlustamisel.

Kaardistamine: rahvamaja võimalused - saali suurus, lava, personal, kvalifikatsioon, teeninduspiirkond – inimeste arv, väliürituste võimalused – laululava, plats, sisehoov vmt (olemas 15 ankeeti, töö jätkub).

Kaardistada käsitöö valdkonna tegijad: maakonnas tegutsevad käsitööühendused, ettevõtjad, näitused, koolitused, jm ettevõtmised (küsitlus saata veebruari algul, ankeedid tagasi 01.märtsiks, ülevaade 10.03 koosolekul).

 

 

Koostasid:

MTÜ HKL juhatus koosseisus: Katrin Sassi, Kalle Erm, Peep Raun, Reet Suurkask, Marianne Rande

Riin Kivinurm – Harju Maavalitsus