Tere tulemast Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse koduleheküljele!

Ühendus on registreeritud 28.12.2000. Registrikood 80136825. Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik maakondlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud rahvatantsu ja rahvamuusika populariseerimisele ja arendamisele Harjumaal. Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus ühendab rahvatantsu ja rahvamuusikat viljelevate kollektiivide juhte.

Ühenduse eesmärgiks on rahvuskultuuri traditsioonide jätkamine, rahvatantsu ja rahvamuusika viljelemine, sellealase tegevuse koordineerimine ning laiendamine Harjumaal. Ühenduse korralised teabepäevad toimuvad neli korda aastas. RRÜ on aktiivne Harju maakonna rahvatantsualaste ürituste planeerimija ning läbiviimija. Ühendus korraldab regulaarselt erinevatele rahvatantsuliikidele esinemisi ja tantsupäevi ning treeninglaagreid. Ühendusel on sidemeid teiste maakondade ja riikide rahvatantsu- ja rahvamuusikakollektiividega.

RRÜ koordineerib mentorluse pilootprojekti. RRÜ teeb tihedat koostööd Eesti Folklooriseltsiga ja osaleb folkloorifestivalidel Baltica. RRÜ tunnustab oma tublisid liikmeid ühenduse tänukirjaga. Tublisid Harjumaa tantsu- ja muusikajuhte esitatakse tunnustamiseks Eesti Kultuuriministeeriumi, Harju Maavalitsuse, Eesti Kultuurkapitali (stipendium), ERRSi tänukirja ja teiste tunnustuste saamiseks.

Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse liikmeskonda kuulub valdav enamus tantsu- ja muusikajuhte. Ühendus on tugev ja toimib hästi.